Sälja AB kan vid första synen verkar som en enkel affär för en lekman. Nu är det kanske inte hela sanningen då det är ett antal variabler som det behöver tas hänsyn till om allt skall skötas korrekt. Den första frågan är om det finns verksamhet i bolaget eller om det är vilande. Om det är vilande är det frågan om det finns tillgångar som på något sätt har värde och som skall avvecklas, likaså om det kan finnas skulder kopplade till bolaget eller om ägarna på något sätt har åtagande i någon form av borgen eller på annat sätt har en ekonomisk koppling till företaget. Detsamma gäller förstås om det finns verksamhet i bolaget. Men oavsett det kan det vara bäst att låta ett företag som har erfarenhet att sälja företag ta hand om det hela, för att på så sätt få en trygg och korrekt affär genomförd.

0 Comments

Post a Comment

You must be logged in to post a comment.