i Afghanistan börjar så smått läcka ut med Wikileaks publicering av hemligstämplade dokument.  Och det ger kanske inte den trevligaste bilden om hur kriget mot terrorismen sköts. Utan snarare tvärtom. Man få nästan intrycket att det är USA själva som via sitt ekonomiska stöd till Pakistan egentligen själva understödjer talibanerna som de säger sig kämpa emot.